morreth: (Default)
morreth ([personal profile] morreth) wrote2017-07-24 04:51 pm

Троха про "Аспект-Імператора"

 Начиталася спойлерів про "Нечестивий Консульт".
Ну що можу сказати, люди... Хто читав Євангеліє, тому головний "вготетапаварот" ніякий не "вотетапаварот", а цілком логічна штука.