morreth: (Default)
morreth ([personal profile] morreth) wrote2017-06-30 06:05 pm

Тепер це офіційно!

Завдяки перекладачеві та редакторові Анатолію Беліловському моє оповідання "Залізна богиня милосердя" вийшло в США. Антологія "Футуристика", другий том.ЗИ: а якщо цікаво,чому я валяюся - то все через спеку.

irenetrix: (Default)

[personal profile] irenetrix 2017-07-11 09:59 am (UTC)(link)
Вітаю! А ви не плануєте свою публіцістику (з ЖЖ) видати збіркою? Я б купила.