morreth: (Default)
morreth ([personal profile] morreth) wrote2017-06-13 01:50 pm

Троха про Небутерброда

Раз усі вже побігли.
Ці три роки зробили свою справу: мені насрати.
ksyuhin_i_ya: (Default)

[personal profile] ksyuhin_i_ya 2017-06-13 11:16 am (UTC)(link)
"На этом месте могла быть эмпатия" ©
germes21: (Default)

[personal profile] germes21 2017-06-13 11:47 am (UTC)(link)
Десь ті ж емоції. Ще й "мишебраття" з їхнім "Вы должны нам сопереживать" трошки вже надоЇли.