morreth: (Default)
morreth ([personal profile] morreth) wrote2017-05-15 12:33 am

Чого я навчилася цієї суботи?

1. Ложку забувати не можна.
2. Але якщо вмієш їсти паличками, не пропадеш, навіть забувши ложку.
3. Д = В×1000 / У
4. Найгірший ворог бійця у засідці - не супротивник, а комари та мурахи.
5. Копати можна і лежачи.
6. Бронік важить як ка зна що, але ця вага більш-менш рівномірно розподілена по тілу.
7. У броніку не можна встати в позицію "один" на новомодний кшталт, впираючи автомата посередині. Чи то в мене забагато цицьок, чи то закороткі руки, але не виходе кам'яна квітка. Тільки в плече.
8. У реальних бойових обставинах всі розтяжки будуть мої.
 


[personal profile] lynxnake 2017-05-15 10:55 pm (UTC)(link)
То якісь «фрайкорівські» курси? В Дніпрі?