morreth: (Default)
morreth ([personal profile] morreth) wrote2017-05-07 11:35 am

Троха про "Обдаровану"

Не дочекавшись милості від наших прокатників (ну так, навіщо прокатувати кіно, якщо це не блокбастер?), качнула "Обдаровану" в піратів.

Що можу сказати. Насамперед зауважити, що, незважаючи на чоловіка в центральній ролі (eye candy Кріс Еванс), це насамперед фільм про трьох жінок з родини Адлер: обдаровану дівчинку Мері, її мертву мати Діану та її бабусю Евелін.

(My bad, якби не Еванс, я б не зацікавилась цим фільмом та залишилася б без історії цих трьох жінок).

Власне, це трагедія геніальних жінок протягом трьох генерацій. Евелін, талановитий математик, вийшовши заміж та народивши дітей, змушена була припинити наукову кар'єру. Дізнавшися, що її донька також є обдарованою, Евелін робить все, щоб дівчина стала математикесою... повністю позбавляючи її права на особисте життя та соціальних навичок. Аж до того, що Діана, народивши дитину та розв'язавши одну з найвидатніших математичних загадок, накладає на себе руки, бо не бачить більше сенсу в житті.

Маленьку Мері виховує син Евелін Френк, "чорна вівця" в родині математиків, слюсар-ремонтник корабельних моторів у Флориді (як з'ясовується згодом - блискучий гуманітарій та викладач філософії, який обрав для себе дауншифтінг). Він не хоче, щоб дівчинка змарнувала свій дар - але водночас не хоче, щоб вона змарнувала своє життя, як то зробила її мати. Обрати "серединний шлях" неабияк важко, надто коли Евелін дізнається, що її онука теж несе на собі печатку тієї обдарованості та з завзятістю фанатика починає боротьбу за право штовхнути дитину у вогнище своїх амбіцій.

"Обдарована" на робить жодної революції у кінаматографі, це звичайнісінька мелодрама. З ряду інших мелодрам її вирізняє повна відсутність любовної інтриги (майже випадковий секс між Френком та Бонні не можна вважати за таку) та концентрація на проблематиці обдарованих жінок (саме жінок). Фільм трохи проїхався по моїх власних трігерах (критики, яки пишуть, що вона неправдоподібно жорстока, просто не знали мою матусю), і мені важко не бачити в Евелін чудовисько, але я маю зазначити, що автори зробили все, щоб її чудовиськом не показати. Вона розумна, дотепна, елегантна, але в ній дуже багато тієї безжальності, яка формується у жінок, що були змушені чолом пробивати стіну за стіною. Зрештою вона перестала бачити перед собою щось крім стін, її обрій звузився до того тунелю, що вона пробила для себе та Діани, і куди хоче затягти Мері. Її історію нам переповідають дуже опосередковано - репліка тут, обмін поглядами там - але завдяки грі Ліндсей Дункан вона постає дуже виразно.

Діана - фігура умовчання, яка водночас незримо присутня майже у всьому, що каже та робить Френк. Власне, тут гендерна інверсія вже добре намулявшої ситуації, коли жінка - сестра, дружина або донька - видатного чоловіка робиться його тінню та вартовою його спадку й пам'яті після його смерті. Кріс Еванс грає чоловіка, який свідомо присвятив життя зберіганню спадку сестри: як математичного (робота з розв'язання задач Нав'є-Стокса), так і живого, Мері. Десь в середині фільму, в ході судового процесу через опіку над Мері, ми дізнаємося, що він не так собі нездара у родині обдарованих жінок, в якого є лише робоча професія (та неймовірна фігура Капітана Америки) - він освічений гуманітарій з вченим ступенем, який полишив все, аби виховати дитину сестри подалі від академічного середовища, яке занапастило Діану. Справжня драма в тому, що, будь на Френковому місці жінка, ми б сприймали її вчинок як належне. Власне, і поведінка Евелін не здавалася б такою огидною, якби вона мала яйця, це була б поведінка, просто характерна для 2/3 професури. Те, що "огидно" у виконанні жінки, у виконанні чоловіка ледь тягне на "ексцентричне". Людяність, зацікавленість у інтересах дитини та здатність до самопожертви, навпаки, є майже дефолтною вимогою для жінки - але варто їх виявити чоловікові, він сприймається майже як герой та мученик. Хоча, власне, поведінка Френка має бути людською нормою, і дякуємо, кінематографісти, що нагадали нам про це.

Окрема дяка також за образ Роберти, чорної сусідки й подруги Френка, яка теж переймається долею Мері та є для неї мало не єдиним прикладом пересічної людини, який мала генійка охоче наслідує. Роберта просто чарівна, а дружба між нею та Френком, цілковито позбавлена еротичних забарвлень - справжня вишенька на торті.

Фільм з легкістю проходить тест Бедхель, ура.https://filmix.me/dramy/116451-odarennaya-2017.html

Post a comment in response:

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.