morreth: (Default)
morreth ([personal profile] morreth) wrote2017-04-24 10:33 am

Дніпряни, голосуйте! Решта, поширюйте!

Увага! Сьогодні в Дніпрі стартує новий етап "Бюджету участі"! Відтепер за проекти можна голосувати!

Нагадаю, що члени ДемАльянсу висунули три проекти.

1. Ольга Брильова любить гуляти плавнями на Червоному Камені, та приходить у відчай від того, які вони занедбані та захаращені зараз. Люди, що пікнікують чи купаються у плавнях, рибалки та любителі водного спорту полишають сміття де попаде. Подеколи в плавні навіть привозять та скидають будівельне сміття, хоча на в’їзді начебто стоїть шлагбаум, який має перешкоджати автомобілям. Інфраструктура, залишена з радянських часів, майже вся зруйнована.

Ольга спланувала перетворення плавнів на зону спочинку та спорту. За її думкою, встановлення лавочок, альтанок, смітників, тренувальних майданчиків, урн та баків для сміття перетворить плавні на культурну зону відпочинку і змусить дніпрян відповідальніше ставитись до довкілля. Її проект тут:

https://adm.dniprorada.gov.ua/projects/show/1082

2. Yevhen Chernenko спланував скейт-парк для жилмасиву «Кам’янський». Популярні серед молоді види спорту — скейтборд, ролики, самокати — привертають все більше уваги, але в місті не так багато місць, де можна ними займатися. Через те молоді люди обирають непристосовані для таких занять місця — сходи, скосисті бордюри, пандуси в парках, на вулицях та набережних. Виконуючи там свою трюки та змагаючись у спритності, вони заважають перехожим та наражаються на небезпеку. І все через те, що в них нема пристосованого для цих видів спорту майданчику.

Євген сам розпланував майданчик, створив 3D-модель та розрахував кошторис. Голосувати за його проект можна тут:

https://adm.dniprorada.gov.ua/projects/show/909

3. Dmitriy Kotulev просто набридли водії, які, в порушення правил дорожнього руху, паркуються на тротуарах. Він хоче встановити стовпчики огорожі вздовж тротуарів. Ці стовпчики не заважатимуть пішоходам, але любителі паркуватися де попало зустрінуть перешкоду. Проект Дмитра ось за цим посиланням:

https://adm.dniprorada.gov.ua/projects/show/1110.

У вас є місяць, щоб зробити вибір. Нагадую: кожен може віддати голос за три проекти: один великий (вартістю понад 100 000 грн) та два малих (від 25 000 грн).


Post a comment in response:

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.