Jan. 17th, 2017

morreth: (Default)
От дивіться. Що потрібно було, щоб склався великий та розлогий греко-римський пантеон?

1. Складаня віри корінних насельників Греції. Прадавній культ верховної богині, символом якої була змія. Не менш давній культ морського чоловічого божества, символом якого був бик. Генотеїстичні локальні божества, а також численні культи річок, дубрав, скель, водоспадів та ін.
2. Вторгнення, власне, ахейців з їхнім пантеоном: Зевес, Гера, Посейдон, Аполон, Артеміда, Гефест, більша частина олімпійської братії. Встановлення нової релігії відображається у міфах як перемога богів над титанами, а грецьких героїв - над хтонічними потворами. Частково старі боги опиняються в ролі переможених та запханих у Тартар сил, частково асимілюються - культ богині-землі зливається з культами Гери, Гекати, Деметри й Артеміди, культ морського бога - з культом Посейдона, частково зберігається почитання титанів і т. д.
3. Темні віки ахеян, занепад культури, загибель колишніх культурних центрів: Мікен, Аргосу, Пілосу. Під час цієї темної доби було втрачено майже всі писемні пам'ятки. Вторгнення дорійців.
4. Відродження ахейської культури, переосмислення минулого та його кодифікація у "Іліаді" й "Одисеї". А, щоб вона відбулася, треба було ще зайняти у фінікіян нову писемність.
5. Культурні контакти з фінікіянами та єгиптянами, у ході яких запозичили ще деякі культи, зокрема Афродити.

Разом вся ця байда тривала десь зо дві тисячі років.

Звиклий нам вид грецького пантеону склався у 8-7 століттях до н. е.: аби Зевес надбав рис царя-правителя, а не просто військового вождя, грецьке суспільство мало розвинутися до монархії. Щоб в богів з'явилася "спеціальність" - повинна в суспільстві також виникнути спеціалізація та розділення праці. Склад суспільства впливає на релігійні уявлення: от був прадавній індоєвропейський бог-громовержець, воїнське божество, але у греків він зробився верховним царем, а в предків кельтів, германців і слов'ян так і залишився на других ролях. А чому? Тому що в цих народів цілковита монархія також не склалась, хоч який сильний та впливовий був вождь, а він відповідав перед воїнською спільнотою. А греки, перш ніж стати взірцем демократії, пройшли через період тираній, і Зевес несе риси всевладного тирана, який захопив владу, насильницьки скинувши батька.

Всі ці релігійні компоненти були зі своєю специфікою. Наприклад, Крито-Мікенський період не залишив нам жодного храма. Не те щоб всі храми зруйнували ахейці чи землетрус чи усобні війни, ні, тоді б залишилися фундаменти чи ще щось, що можна було розкопати. Храмів не було в принципі, мікенці служили богам просто неба, при священних каменях, або у священних печерах, або у священних дубравах. Служби відправляли жінки. Це не значить, що у критян був матріархат, але роль жінки у суспільстві була висока. Роль верховної жриці відігравала цариця. Грецький міф про те, як дружина Міноса злягалася з биком, мабуть, переосмислює ті прадавні містерії, як і міф про Лабіринт, у якому юнаків та дівчат приносили Мінотаврові в жертву. Перемога Геракла й Тезея над хтонічними биками - перемога нових культів над старими.

Чи є в слов'ян пласт схожих легенд? Авжеж є, герої-змієборці з билин та казок, від Добрині до Котигорошка. Тільки на відміну від греків, у котрих ці перекази складалися на межі "темних віків", і вже достеменно не виявиш, чи існували цар Тезей та герой Геракл, у наших предків героями стали цілком історичні персони: Добриня, реальний споборник князя Володимира, Ілля Муромець, сучасник іншого Володимира - Мономаха, ростовський боярин Олекса, який служив Всеволодові Велике Гніздо.

Розумієте, до чого я веду? У греків - пантеон, схожий на царський двір. А у давніх русичів - власне княжий двір на чолі з Володимиром. Бо легендаріум складався вже в історичну, письменну епоху, і героїв не стали обожнювати.

Якби руська державність складалася на тисячу років раніше - без сумніву, образ Володимира злився би з образом верховного солярного божества або воїнського бога-громовержця, якому личила би дружина (себто жінка) та дружина (себто група підлеглих богів-вояків). Але вона не склалася. Ну, судьбець. А коли нема державності - нема й потреби в верховному богові та божественному "царському дворі". Ця потреба виникла лише при Володимирі, і він спершу щось мудрував, поєднуючи богів докупи, а потім плюнув і вирішив, що з християнством мороки буде менше.

Логіка "нема, отже, знищили" є історично хибною. Ніхто не нищив китайський героїчний епос - просто коли давні китайці опинилися у становищі, за якого складається героїчний епос, так склалося, що в них вже була письмова культура, і замість епосу виникла, власне, історія.  Ніхто не нищив мікенських храмів, просто культ був не храмовий. Ніхто не нищив римський пантеон, аби замінити його запозиченим грецьким - просто поки римляни були кланово-родовим суспільством, їм вистачало кланово-родових богів, пенатів, і храмів їм не будували, в кожної родини був свій персональний вівтар. А коли вже почалося державотворення за зразками грецьких полісів, то в греків-переселенців запозичили й релігію докупи.

Все, що ми знаємо про язичництво давніх слов'ян, каже за те, що вони ну просто не потребували загального пантеону, який копіює державний устрій, бо не мали держави. Як римляни доцарської доби, як ранні мікенці, як прадавні китайці та японці, вони вшановували предків та сили природи. Вони не потребували жерців та храмів, обрядність була доступна кожній людині, або всій спільноті, якщо обряд потребував загальної участі.

Цей вид обрядності після християнизації нікуди не дівся. "Гробки", "Маланка", колядки, купальські віночки - це все воно. А щось схоже на державну ієрархію на цих теренах показували тільки скандинави. Можна по-різному ставитися до "норманської теорії", але те, що до Святослава всі князі носили скандинавські імена, є фактом неспростовним. І навіть Володимир отримав варязьке виховання. Гадаю, без того виховання ідея всезагального пантеону йому би й на думку не спала.

Я розумію, що інколи хочеться покосплеїти верховного жреця та верховну жрицю, але... це вже порядне натягання сови на глобус.

October 2017

M T W T F S S
      1
23 45 678
9 10111213 1415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 04:54 am
Powered by Dreamwidth Studios